Longman Preparation Series For The New TOEIC Test

Longman Preparation Series For The New TOEIC Test

Longman Preparation Series For The New TOEIC Test Các bài thi TOEIC với mục tiêu hướng đến là đánh giá trình độ tiếng Anh của bạn. Cách thức để đánh giá chính là thông qua các bài nghe, chọn đáp...
read more
Tài liệu học từ vựng TOEIC đầy đủ nhất: 600 Essential words for TOEIC

Tài liệu học từ vựng TOEIC đầy đủ nhất: 600 Essential words for TOEIC

Bộ tài liệu hôm này gianghm muốn giới thiệu đến các bạn là (Vocabulary) 600 Essential words for TOEIC và (Vocabulary) Tactics for TOEIC Vocabulary. Sách 600 essential words for the TOEIC Test là cuốn Tài liệu luyện thi TOEIC cung ...
read more
Big Step TOEIC – Bộ tài liệu học TOEIC hiệu quả và đầy đủ nhất

Big Step TOEIC – Bộ tài liệu học TOEIC hiệu quả và đầy đủ nhất

Big Step TOEIC là bộ sách do tác giả Kim Soyeong và Park Won biên soạn nhằm nâng cao khả năng Tiếng anh, qua đó cải thiện được ngưỡng điểm TOEIC. Cuốn sách hướng tới hướng tới những bạn mới bắt đầu là...
read more
Bộ tài liệu học TOEIC cho người mới bắt đầu

Bộ tài liệu học TOEIC cho người mới bắt đầu

Tài liệu bao gồm file sách PDF và file audio MP3 để rèn luyện kĩ năng nghe. Tài liệu học TOEIC hoàn toàn miễn phí, file PDF rõ ràng dễ dàng trong việc tra cứu thông tin, copy các từ khó để tra từ điển. File âm th...
read more