Privacy Policy

Điều khoản hoạt động

gianghm.com hoạt động với các tiêu chí như sau

  • Cung cấp nội dung bài viết hoàn toàn miễn phí.
  • Chỉ giới thiệu các dịch vụ/công cụ có chất lượng tốt nhất.
  • Cập nhật nội dung và hỗ trợ độc giả nhanh nhất.
  • Tạo dựng môi trường trao đổi kiến thức lành mạnh. Nói KHÔNG với những nội dung đồi trụy, kích động, xuyên tạc đường lối của Đảng và nhà nước Việt Nam

Vấn đề riêng tư của các độc giả rất quan trọng đối với gianghm.com. Căn cứ theo quy định sử dụng internet toàn cầu, chúng tôi cam kết không lưu trữ các thông tin cá nhân nhạy cảm của người truy cập, chúng tôi cũng không bao giờ hỏi thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ khi cần (gửi liên hệ, đăng ký bản tin, làm khảo sát).

www.gianghm.com