Hướng dẫn nạp code cho chip dán (89s52_24AU) – KD0008

Hướng dẫn nạp code cho chip dán (89s52_24AU) – KD0008

Bài viết hướng dẫn các bạn cách nạp code cho vi xử lý 89s52 dán / 89s52 23AU / 89s52_sd.
read more
Hướng dẫn nạp code cho vi xử lý 8051 và AVR

Hướng dẫn nạp code cho vi xử lý 8051 và AVR

Bài viết hướng dẫn các bạn cách nạp chương trình cho 8051 và AVR.
read more