Bảng tra cứu thông số Mosfet thông dụng

Bảng tra cứu Mosfet thông dụng

Hướng dẫn:

  • Loại kênh dẫnP-Channel : là Mosfet thuận , N-Channel là Mosfet ngược.
  • Đặc điểm ký thuật : Thí dụ: 3A, 25W : là dòng D-S cực đại và công xuất cực đại.
Bảng tra cứu Mosfet thông dụng
Bảng tra cứu Mosfet thông dụng

 

STT

Ký hiệu

Loại kênh dẫn

Đặc điểm kỹ thuật

1

2SJ306

P-Channel

3A , 25W

2

2SJ307

P-Channel

6A, 30W

3

2SJ308

P-Channel

9A, 40W

4

2SK1038

N-Channel

5A, 50W

5

2SK1117

N-Channel

6A, 100W

6

2SK1118

N-Channel

6A, 45W

7

2SK1507

N-Channel

9A, 50W

8

2SK1531

N-Channel

15A, 150W

9

2SK1794

N-Channel

6A,100W

10

2SK2038

N-Channel

5A,125W

11

2SK2039

N-Channel

5A,150W

12

2SK2134

N-Channel

13A,70W

13

2SK2136

N-Channel

20A,75W

14

2SK2141

N-Channel

6A,35W

15

2SK2161

N-Channel

9A,25W

16

2SK2333

N-FET

6A,50W

17

2SK400

N-Channel

8A,100W

18

2SK525

N-Channel

10A,40W

19

2SK526

N-Channel

10A,40W

20

2SK527

N-Channel

10A,40W

21

2SK555

N-Channel

7A,60W

22

2SK556

N-Channel

12A,100W

23

2SK557

N-Channel

12A,100W

24

2SK727

N-Channel

5A,125W

25

2SK791

N-Channel

3A,100W

26

2SK792

N-Channel

3A,100W

27

2SK793

N-Channel

5A,150W

28

2SK794

N-Channel

5A,150W

29

BUZ90

N-Channel

5A,70W

30

BUZ90A

N-Channel

4A,70W

31

BUZ91

N-Channel

8A,150W

32

BUZ 91A

N-Channel

8A,150W

33

BUZ 92

N-Channel

3A,80W

34

BUZ 93

N-Channel

3A,80W

35

BUZ 94

N-Channel

8A,125W

36

IRF 510

N-Channel

5A,43W

37

IRF 520

N-Channel

9A,60W

38

IRF 530

N-Channel

14A,88W

39

IRF 540

N-Channel

28A,150W

40

IRF 610

N-Channel

3A,26W

41

IRF 620

N-Channel

5A,50W

42

IRF 630

N-Channel

9A,74W

43

IRF 634

N-Channel

8A,74W

44

IRF 640

N-Channel

18A,125W

45

IRF 710

N-Channel

2A,36W

46

IRF 720

N-Channel

3A,50W

47

IRF 730

N-Channel

5A,74W

48

IRF 740

N-Channel

10A,125W

49

IRF 820

N-Channel

2A,50W

50

IRF 830

N-Channel

4A,74W

51

IRF 840

N-Channel

8A,125W

52

IRF 841

N-Channel

8A,125W

53

IRF 842

N-Channel

7A,125W

54

IRF 843

N-Channel

7A,125W

55

IRF 9610

P-Channel

2A,20W

56

IRF 9620

P-Channel

3A,40W

57

IRF 9630

P-Channel

6A,74W

58

IRF 9640

P-Channel

11A,125W

59

IRFI 510G

N-Channel

4A,27W

60

IRFI 520G

N-Channel

7A,37W

61

IRFI 530G

N-Channel

10A,42W

62

IRFI 540G

N-Channel

17A,48W

63

IRFI 620G

N-Channel

4A,30W

64

IRFI 630G

N-Channel

6A,35W

65

IRFI 634G

N-Channel

6A,35W

66

IRFI 640G

N-Channel

10A,40W

67

IRFI 720G

N-Channel

3A,30W

68

IRFI 730G

N-Channel

4A,35W

69

IRFI 740G

N-Channel

5A,40W

70

IRFI 820G

N-Channel

2A,30W

71

IRFI 830G

N-Channel

3A,35W

72

IRFI 840G

N-Channel

4A,40W

73

IRFI 9620G

P-Channel

2A,30W

74

IRFI 9630G

P-Channel

4A,30W

75

IRFI 9640G

P-Channel

6A,40W

76

IRFS 520

N-Channel

7A,30W

77

IRFS 530

N-Channel

9A,35W

78

IRFS 540

N-Channel

15A,40W

79

IRFS 620

N-Channel

4A,30W

80

IRFS 630

N-Channel

6A,35W

81

IRFS 634

N-Channel

5A,35W

82

IRFS 640

N-Channel

10A,40W

83

IRFS 720

N-Channel

2A,30W

84

IRFS 730

N-Channel

3A,35W

85

IRFS 740

N-Channel

3A,40W

86

IRFS 820

N-Channel

2A-30W

87

IRFS 830

N-Channel

3A-35W

88

IRFS 840

N-Channel

4A-40W

89

IRFS 9620

P-Channel

3A-30W

90

IRFS 9630

P-Channel

4A-35W

91

IRFS 9640

P-Channel

6A-40W

92

J177(2SJ177)

P-Channel

0.5A-30W

93

J109(2SJ109)

P-Channel

20mA,0.2W

94

J113(2SK113)

P-Channel

10A-100W

95

J114(2SJ114)

P-Channel

8A-100W

96

J118(2SJ118)

P-Channel

8A

97

J162(2SJ162)

P-Channel

7A-100W

98

J339(2SJ339)

P-Channel

25A-40W

99

K30A/2SK304/ 2SK30R

N-Channel

10mA,1W

100

K214/2SK214

N-Channel

0.5A,1W

101

K389/2SK389

N-Channel

20mA,1W

102

K399/2SK399

N-Channel

10-100

103

K413/2SK413

N-Channel

8A

104

K1058/2SK1058

N-Channel

 

105

K2221/2SK2221

N-Channel

8A-100W

106

MTP6N10

N-Channel

6A-50W

107

MTP6N55

N-Channel

6A-125W

108

MTP6N60

N-Channel

6A-125W

109

MTP7N20

N-Channel

7A-75W

110

MTP8N10

N-Channel

8A-75W

111

MTP8N12

N-Channel

8A-75W

112

MTP8N13

N-Channel

8A-75W

113

MTP8N14

N-Channel

8A-75W

114

MTP8N15

N-Channel

8A-75W

115

MTP8N18

N-Channel

8A-75W

116

MTP8N19

N-Channel

8A-75W

117

MTP8N20

N-Channel

8A-75W

118

MTP8N45

N-Channel

8A-125W

119

MTP8N46

N-Channel

8A-125W

120

MTP8N47

N-Channel

8A-125W

121

MTP8N48

N-Channel

8A-125W

122

MTP8N49

N-Channel

8A-125W

123

MTP8N50

N-Channel

8A-125W

124

MTP8N80

N-Channel

8A-75W

- Trang hỗ trợ getlink: Click Here
- Các bạn nên dùng Winrar bản mới nhất để giải nén file tải về hoặc dùng phần mềm tạo ổ ảo như Virtual Clonedrive để mở file .iso nhé!
- Mọi thắc mắc, giao lưu, hỏi đáp, các bạn vui lòng nhắn với mình qua biểu tượng chat phía dưới góc phải màn hình hoặc Zalo: 0886.311.622 nhé!
Chúc các bạn thành công!
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *