Target KET for Schools Full Ebook + Audio CD free

Target KET for Schools Full Ebook + Audio CD free

Mục tiêu KET cho các trường học là một khóa học chuyên sâu ngắn để chuẩn bị cho học sinh thiếu niên cho kỳ thi Cambridge ESOL KET cho các trường học. Sách của sinh viên cung cấp 40-50 giờ tài liệu cốt lõi trong mười hai đơn vị dựa trên chủ đề cung cấp thực hành và luyện thi...
read more