Giáo trình công nghệ phần mềm – TS Phan Huy Khánh [pdf]

Giáo trình công nghệ phần mềm – TS Phan Huy Khánh [pdf]

Giáo trình công nghệ phần mềm do TS. Phan Huy Khánh biên soạn gồm 5 chương:Chương 1: Đại cương về công nghệ phần mềmChương 2: Thiết kế phần mềmChương 3: Hợp thưc hóa phần mềmChương 4: Thử nghiệm chương trìnhChương 5: Đặc tả phần mềm
read more