Sprint Layout 5.0 FULL – Phần mềm vẽ mạch PCB (Không cần schematic)

Sprint Layout 5.0 FULL – Phần mềm vẽ mạch PCB (Không cần schematic)

Phần mềm sprint layout cho phép vẽ mạch 2 lớp . Sprint Layout 5.0 FULL có dung lượng rất nhỏ bé và cực gọn . khả năng đi track rất linh hoạt , tuy bé nhỏ nhưng cũng hội tụ nhiều yếu tố chuyên nghiệp như tạo thư viện , định nghĩa lỗ.
read more