Proteus Pro 8.6 Full + Portable – Phần mềm mô phỏng mạch điện tử mới nhất

Proteus Pro 8.6 Full + Portable – Phần mềm mô phỏng mạch điện tử mới nhất

Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51, PIC, AVR…Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện tử của Lancenter Electronics, mô phỏng cho hầu hết các linh k...
read more
PSIM 9.1.xx – phần mềm mô phỏng mạch điện tử công suất

PSIM 9.1.xx – phần mềm mô phỏng mạch điện tử công suất

PSIM 9.1.xx – phần mềm mô phỏng mạch điện tử công suất PSIM do hãng Powersim Inc. sản xuất, là phần mềm mô phỏng được thiết kế đặc biệt để mô phỏng các mạch điện tử công suất, các hệ...
read more
Phần mềm vẽ mạch Proteus Professional 8.5

Phần mềm vẽ mạch Proteus Professional 8.5

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách cài đặt và thêm thư viện cho Proteus Professional 8.5 full
read more