Piano điện tử đơn giản dùng IC 555 – Simple Electronic Piano using 555 Timer – KD0014

Piano điện tử đơn giản dùng IC 555 – Simple Electronic Piano using 555 Timer – KD0014

Bài viết này hướng dẫn các bạn làm một mạch điện đơn giản nhưng khá thú vị là mạch piano điện tử dùng IC NE555
read more
Mạch tạo xung vuông dùng IC NE555 (Schematic + PCB) – KD0013

Mạch tạo xung vuông dùng IC NE555 (Schematic + PCB) – KD0013

mach tạo xung clock Mạch tạo xung vuông dùng IC NE555 (Schematic + PCB) – KD0013 Mã số: KD0013 Gianghm nhận làm mạch in (PCB) thủ công, mua linh kiện, nạp code, làm hoàn chỉnh các mạch mà mình đã...
read more