Sức Mạnh Của Ngôn Ngữ Không Lời – Carol Kinsey Goman

Sức Mạnh Của Ngôn Ngữ Không Lời – Carol Kinsey Goman

Tinh tế, nhạy bén là những yếu tố cần thiết trong môi trường công sở. Các nghiên cứu cho thấy người ta thường đánh giá đối phương chỉ trong bảy giây gặp gỡ đầu tiên và 93% thông điệp được chuyển tải đến người khác lại không phải từ lời nói mà từ ngôn ngữ hì...
read more