48 bộ kanji thông dụng nhất trong tiếng Nhật

48 bộ kanji thông dụng nhất trong tiếng Nhật

48 bộ kanji thông dụng nhất trong tiếng Nhật Tài liệu liệt kê 48 bộ Kanjy thông dụng nhất trong tiếng Nhật. Các bộ này thường xuyên xuất hiện trong chữ Kanjy. Để nhớ Kanjy, các bạn cũng có thể...
read more