Tắt chế độ Sleep (Ngủ) trên laptop khi gập – How to Stop Laptop from entering Standby when you close the Lid

Tắt chế độ Sleep (Ngủ) trên laptop khi gập – How to Stop Laptop from entering Standby when you close the Lid

Trong khi các bạn làm việc với laptop, khi có việc phải di chuyển trong thời gian ngắn, muốn gập laptop xuống nhưng vẫn muốn bật laptop hoặc lúc căng thẳng muốn nghe nhạc, gập laptop xuống vẫn phát nhạc. Ở chế độ mặc định của window, cứ gập là laptop lập tức chuyển sang ch...
read more