Giáo trình cấu kiện điện tử – ĐHKT Đà Nẵng [PDF]

Giáo trình cấu kiện điện tử – ĐHKT Đà Nẵng [PDF]

Tài liệu cấu kiện điện tử của ĐHKT Đà Nẵng - biên soạn Dư Quang Bình là tài liệu chỉ gồm 3 chương, nhưng khá chi tiết, do đó tài liệu có độ dài lên đến gần 100 trang. Chương 1: Vật lý bán dẫnChương 2: Tiếp giáp PN và diode bán dẫnChương 3: Transistor hiệu ứng trường
read more