Đứng Dậy Mạnh Mẽ – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Đứng Dậy Mạnh Mẽ – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Đứng dậy mạnh mẽ là một cuốn sách đề cập đến nạn bắt nạt, những ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với các cá nhân và môi trường phát triển chung của xã hội. Quan trọng hơn, từ kinh nghiệm của bản thân cũng như từ những câu chuyện mà chính các nạn nhân của các v...
read more