Piano điện tử đơn giản dùng IC 555 – Simple Electronic Piano using 555 Timer – KD0014

Piano điện tử đơn giản dùng IC 555 – Simple Electronic Piano using 555 Timer – KD0014

Bài viết này hướng dẫn các bạn làm một mạch điện đơn giản nhưng khá thú vị là mạch piano điện tử dùng IC NE555
read more