Resistor Color Coder v2.1- phần mềm đọc giá trị của điện trở cắm và trở dán

Resistor Color Coder v2.1- phần mềm đọc giá trị của điện trở cắm và trở dán

Resistor Color Coder v2.1 – phần mềm đọc giá trị của điện trở cắm và trở dán Đây là một phần mềm nhỏ gọn giúp các bạn sinh viên hoặc các bạn mới nhập môn điện tử làm quen với...
read more