Infix PDF Editor Pro 7.2.7 Full – Phần mềm đọc, chỉnh sửa file PDF cho máy yếu

Infix PDF Editor Pro 7.2.7 Full – Phần mềm đọc, chỉnh sửa file PDF cho máy yếu

Chắc nhiều người đã quen thuộc với những phần mềm như Foxit PhantomPDF Business, Adobe Acrobat Pro 11 ,.. . Đây đều là những phần mềm đọc và chỉnh sửa file PDF tốt nhất trên máy tính hiện nay. Nhưng đặc điểm chung của những phần mềm này là chúng đều khá nặng. Nếu máy tín...
read more
Foxit PhantomPDF Business 9.1.0.5096 – Phần mềm chỉnh sửa file PDF năm 2018

Foxit PhantomPDF Business 9.1.0.5096 – Phần mềm chỉnh sửa file PDF năm 2018

Foxit PhantomPDF Business 9.1.0.5096 là phần mềm đọc và chỉnh sửa file PDF hoàn chỉnh bằng cách cung cấp các tính năng chỉnh sửa nâng cao, bảo mật cao hơn, nén tệp tin bổ sung, tạo PDF nhanh chóng.
read more