National Instrument Circuit Design Suite 14.0 – Phần mềm thiết kế vi mạch

National Instrument Circuit Design Suite 14.0 – Phần mềm thiết kế vi mạch

National Instrument Circuit Design Suite 14.0 – NI Circuit Design Suite 14.0 ● NI Suite là phần mềm thiết kế vi mạch: Multisim, Multisim MCU Module và Ultiboard ● Dễ dàng nắm bắt, mô phỏng, bố trí, thiết kế PCB...
read more