Mạch LED Chaser sử dụng NE555 và CD4017 – KD0015

Mạch LED Chaser sử dụng NE555 và CD4017 – KD0015

Một mạch Led chaser đơn giản được thực hiện bằng cách sử dụng bộ đếm thời gian NE555 và IC CD4017. Bạn có thể sử dụng mạch này cho mục đích trang trí, làm biển quảng cáo, .... 
read more