Một Đời Thương Thuyết – Phan Văn Trường

Một Đời Thương Thuyết – Phan Văn Trường

Một Đời Thương Thuyết – Phan Văn Trường Hơn 40 năm kinh nghiệm trong nghề và cả nghiệp thương thuyết, Giáo sư Phan Văn Trường, Cố vấn thương mại quốc tế của chính phủ Pháp, có lẽ đã cố gắng thể...
read more