Một số lệnh hiệu chỉnh thường sử dụng trên Autocad

Một số lệnh hiệu chỉnh thường sử dụng trên Autocad

Các lệnh hiệu chỉnh được sử dụng trong môi trường thiết kế trên phần mềm Autocad là rất quan trọng giúp tắng tốc quá trình thiết kế cho kỹ sư cũng như dễ dàng hơn trong công việc. Những lệnh này cho phép thực hiện nhanh thao tác về kéo dài, cắt - xén, xóa, thay đổi giá t...
read more