Hướng dẫn làm mạch Led trái tim RGB Version 4.1 – KD0007

Hướng dẫn làm mạch Led trái tim RGB Version 4.1 – KD0007

Hướng dẫn làm mạch Led trái tim Version 4.1 - led dán RGB có chữ bên trong.
read more
Mạch led trái tim version 4: led RGB dán đa màu – KD0006

Mạch led trái tim version 4: led RGB dán đa màu – KD0006

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thựu hiện mạch led trái tim V4: led RGB dán đa màu tuyệt đẹp!
read more