Tìm hiểu về Triac – Cấu tạo và nguyên lý của Triac

Tìm hiểu về Triac – Cấu tạo và nguyên lý của Triac

Triac là dụng cụ tương đương với 2 Thyristor song song ngược chiều nhau có chung một cực điều khiển. Do làm việc với cả nguồn phân cực dương và âm, khái niệm Anode và Cathode của Triac không phù hợp. Được quy ước sử dụng ký hiệu T2 (hoặc B2) và T1 (hoặc B1) cho các cực ...
read more