Giáo trình linh kiện điện tử – Đại học Cần thơ [pdf]

Giáo trình linh kiện điện tử – Đại học Cần thơ [pdf]

Giáo trình chủ yếu dùng cho sinh viên chuyên ngành Điện Tử Viễn Thông và Tự Động Hóa. Các sinh viên khối Kỹ thuật và những ai ham thích điện tử cũng tìm thấy ở đây nhiều điều bổ ích. Giáo trình bao gồm 9 chương:
read more