Proteus Pro 8.6 Full – Phần mềm mô phỏng mạch điện tử mới nhất

Proteus Pro 8.6 Full – Phần mềm mô phỏng mạch điện tử mới nhất

Proteus là phần mềm cho phép mô phỏng hoạt động của mạch điện tử bao gồm phần thiết kế mạch và viết chương trình điều khiển cho các họ vi điều khiển như MCS-51, PIC, AVR…Proteus là phần mềm mô phỏng mạch điện tử của Lancenter Electronics, mô phỏng cho hầu hết các linh k...
read more