Nhập môn lập trình không code – Phạm Huy Hoàng

Nhập môn lập trình không code – Phạm Huy Hoàng

Đừng lo! Nhập môn lập trình không code chính là cuốn sách dành cho bạn. Cuốn sách giúp bạn tìm hiểu và định hướng về ngành IT: Cần tố chất gì, tự học như thế nào, có dễ xin việc không...  Ngôn ngữ trong sách rất gần gũi dễ hiểu, đặc biệt là không hề có code!
read more