Phút Dừng Lại Của Người Thông Minh – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Phút Dừng Lại Của Người Thông Minh – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Qua những câu chuyện kể hấp dẫn, Gawande dẫn dắt chúng ta đi từ nước Áo, nơi danh mục kiểm tra trong cấp cứu đã cứu sống một nạn nhân suýt chết đuối vì đã chìm dưới nước nửa giờ đồng hồ; đến Michigan, nơi danh mục kiểm tra vệ sinh ở các khu săn sóc đặc biệt gầ...
read more