Hướng dẫn làm mạch led trái tim “I Love You” 4 màu – KD0021

Hướng dẫn làm mạch led trái tim “I Love You” 4 màu – KD0021

Mạch led trái tim “I Love You” 4 màu – KD0021 Mã số: KD0021 Gianghm nhận làm mạch in (PCB) thủ công, mua linh kiện, nạp code, làm hoàn chỉnh các mạch mà mình đã chia sẻ trên website cũng...
read more
Tổng hợp code led trái tim cho 8051 dạng .hex

Tổng hợp code led trái tim cho 8051 dạng .hex

ad xin lập một chủ đề chuyên về code dành cho led trái tim, ứng với từng code sẽ có video tương ứng để các bạn dễ lựa chọn cho mình code ưng ý!. Các code này do mình sưu tầm là chủ yếu, từ nhiều nguồn ...
read more