Cờ Tướng Những Phương Pháp Khai Cục Mới Nhất – Hoàng Thiếu Long

Cờ Tướng Những Phương Pháp Khai Cục Mới Nhất – Hoàng Thiếu Long

Trong cờ tướng có 3 giai đoạn: khai cục, trung cục và tàn cục. Giai đoạn khai cục có vai trò rất quan trọng và đôi khi có ảnh hưởng tới quyền quyết định tới sự thành bại của ván đấu.
read more