Tìm hiểu và cách kiểm tra máy tính đang dùng chuẩn UEFI hay Legacy

Tìm hiểu và cách kiểm tra máy tính đang dùng chuẩn UEFI hay Legacy

UEFI là gì? UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) được phát triển bởi Intel để giải quyết những yếu điểm của BIOS cũng như sẽ thay thế dần chuẩn BIOS cũ kỹ, già cỗi. Tất nhiên là nó sẽ mạnh mẽ hơn so với BIOS rất nhiều và nó thực sự có ích với các công việc như Over...
read more