Phân biệt tự động từ và tha động từ tiếng Nhật

Phân biệt tự động từ và tha động từ tiếng Nhật

Tự động từ và tha động từ là hai dạng động từ rất dễ nhầm lẫn trong tiếng Nhật Tự động từ (自動詞, ji-doushi) Tha động từ (他動詞, ta-doushi) -------------------
read more