Các loại mainboard chuẩn hiện nay và kích thước

Các loại mainboard chuẩn hiện nay và kích thước

Một trong những yêu cầu đầu tiên của việc lắp đặt các mainboard vào các khung máy tính chính là việc bạn phải lựa chọn kích cỡ của bo mạch chủ chuẩn xác và vừa vặn nhất. Tuy nhiên bên cạnh đó có thể bạn không hề biết rằng các kích cỡ mainboard cũng biểu thị khả n...
read more