Bí Quyết Trình Bày Từ Các Chuyên Gia – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Bí Quyết Trình Bày Từ Các Chuyên Gia – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Cuốn sách dành cho những người muốn mọi cuộc nói chuyện, chia sẻ hay trình bày của mình cuốn hút và thuyết phục hơn. Tất nhiên, đây cũng là cuốn sách cần thiết cho những người muốn theo đuổi sự nghiệp diễn thuyết, huấn luyện hay giảng dạy chuyên nghiệp.
read more