Mạch LED Chaser sử dụng NE555 và CD4017 – KD0015

Mạch LED Chaser sử dụng NE555 và CD4017 – KD0015

Một mạch Led chaser đơn giản được thực hiện bằng cách sử dụng bộ đếm thời gian NE555 và IC CD4017. Bạn có thể sử dụng mạch này cho mục đích trang trí, làm biển quảng cáo, .... 
read more
Piano điện tử đơn giản dùng IC 555 – Simple Electronic Piano using 555 Timer – KD0014

Piano điện tử đơn giản dùng IC 555 – Simple Electronic Piano using 555 Timer – KD0014

Bài viết này hướng dẫn các bạn làm một mạch điện đơn giản nhưng khá thú vị là mạch piano điện tử dùng IC NE555
read more