24 Quy Tắc Học Kanji Trong Tiếng Nhật Tập 1+2

24 Quy Tắc Học Kanji Trong Tiếng Nhật Tập 1+2

Bộ sách 24 Quy Tắc Học Kanji Trong Tiếng Nhật sẽ hướng dẫn bạn hiểu rõ những qui tắc về Kanji, ngoài ra còn được biên soạn thêm bảng liệt kê cách đọc âm On và âm Kun của Kanji, sử dụng nhiều trong kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật từ cấp 1 đến cấp 4.
read more