55 Cách Để Tôn Trọng Người Khác – XACT – Ebook (PDF)

55 Cách Để Tôn Trọng Người Khác – XACT – Ebook (PDF)

Biết tôn trọng người khác khiến bạn trở thành người xứng đáng nhận được sự yêu mến trong mắt mọi người. Do vậy, bất cứ ai cũng cần phải phát huy đức tính tốt đẹp này. Trong cuốn sách nhỏ mà bạn đang cầm trên tay, chúng tôi xin được đưa ra 55 phương pháp giúp chú...
read more
55 Cách Để Tạo Ảnh Hưởng Tới Người Khác – XACT

55 Cách Để Tạo Ảnh Hưởng Tới Người Khác – XACT

Trong cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay, chúng tôi xin đưa ra 55 cách để tạo ảnh hưởng tới người khác, hi vọng rằng cuốn cẩm nang nhỏ này sẽ đưa ra được cho bạn nhiều gợi ý hay, để cuộc sống củ...
read more