Quartus II Web Edition Software 9.1 sp2 full hướng dẫn cài đặt

Quartus II Web Edition Software 9.1 sp2 full hướng dẫn cài đặt

Phần mềm Quartus II cung cấp giao diện người dùng đồ họa phong phú bổ sung với hệ thống Trợ giúp trực tuyến minh họa, dễ sử dụng. Hệ thống Quartus II hoàn chỉnh bao gồm một môi trường thiết kế tích hợp bao gồm mọi bước từ thiết kế đến lập trình thiết bị.
read more