Nero 2018 Platinum 19.0.10200 Pre-Activated – 6 chức năng Multimedia trong một phần mềm

Nero 2018 Platinum 19.0.10200 Pre-Activated – 6 chức năng Multimedia trong một phần mềm

Đây là phiên bản repack lại đã nhúng key vào đó nên chỉ cần cài đặt là sử dụng. Các tính năng khác trong phiên bản setup repack này đã được lược bỏ các thành phần không cần thiết và để việc cài đặt không quá nặng máy (cấu hình yếu và trung bình).
read more