Mạch cảm biến ánh sáng sử dụng quang trở – KD0012

Mạch cảm biến ánh sáng sử dụng quang trở – KD0012

cảm biến ánh sáng là một mạch nhỏ gọn, đơn giản. Các bạn có thể dùng làm đèn ngủ tự động.
read more