Linh kiện điện tử là gì?

Linh kiện điện tử là gì?

Một linh kiện điện tử là một thành phần điện tử cơ bản và có thể có trong một linh kiện riêng biệt (một thiết bị riêng lẻ hoặc một linh kiện rời rạc) có hai hay nhiều đầu nối điện). Những linh kiện này sẽ được kết nối với nhau, thường là bằng cách hàn vào...
read more