Kernel for Windows Data Recovery V17.0 – Phần mềm khôi phục dữ liệu

Kernel for Windows Data Recovery V17.0 – Phần mềm khôi phục dữ liệu

Tên gọi cũ của phần mềm là Nucleus Kernel FAT and NTFS, đây thực sự là một phần mềm rất đáng để sử dụng bởi tốc độ khôi phục nhanh, phục hồi được dữ liệu ngay cả khi bạn ghost nhầm hoặc thậm chí mất cả Partition vẫn có thể recovery lại được. Dữ liệu khôi phục ...
read more