Tài liệu hướng dẫn sử dụng Proteus

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Proteus

Proteus là bộ phần mềm mô phỏng vi điều khiển, mạch số, ... quan trọng đối với các bạn sinh viên không có điều kiện mua mạch thật để làm thí nghiệm. Đôi khi phần mềm này cũng có ích cho những ai muốn test nhanh các sơ đồ mạch của mình mà lười, hoặc chưa kịp các phần...
read more