Giáo trình hệ điều hành V1.0 – ĐH Cần thơ

Giáo trình hệ điều hành V1.0 – ĐH Cần thơ

Giáo trình hệ điều hành V1.0 - ĐH Cần thơ gồm 15 bài với những nội dung chính: Mô tả các điểm chính yếu của hệ điều hành Vai trò và năng lực của hệ điều hành trong hệ thống máy tính.
read more
Giáo trình hệ điều hành

Giáo trình hệ điều hành

Hệ điều hành là thành phần quan trọng trong máy tính. Nắm vững kiến thức về hệ điều hành là cơ sở cho việc hiểu biết sâu sắc hệ thống máy tính nói chung. Chính vì vậy, kiến thức về hệ điều hành ...
read more