Folder Lock 7 – Khóa file, thư mục bằng mật khẩu

Folder Lock 7 – Khóa file, thư mục bằng mật khẩu

Folder Lock sử dụng thuật toán mã hóa AES256-bit tiêu chuẩn quân đội Mỹ để bảo vệ các dữ liệu có giá trị của bạn.
read more