EView 10 Enterprise full – phần mềm hỗ trợ học môn học kinh tế lượng

EView 10 Enterprise full – phần mềm hỗ trợ học môn học kinh tế lượng

EViews 10 cung cấp cho các nhà nghiên cứu, tập đoàn, cơ quan chính phủ và sinh viên học tập các công cụ thống kê, dự báo và lập mô hình mạnh mẽ thông qua một giao diện hướng đối tượng sáng tạo, dễ sử dụng.
read more