55 Cách Để Cư Xử Đúng Mực – XACT

55 Cách Để Cư Xử Đúng Mực – XACT

55 Cách Để Cư Xử Đúng Mực – XACT Cư xử đúng mực là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự chín chắn, trưởng thành của một con người. Cách xử sự đúng mực cũng phản ánh tính cách và...
read more
Sức Mạnh Của Ngôn Ngữ Không Lời – Carol Kinsey Goman

Sức Mạnh Của Ngôn Ngữ Không Lời – Carol Kinsey Goman

Tinh tế, nhạy bén là những yếu tố cần thiết trong môi trường công sở. Các nghiên cứu cho thấy người ta thường đánh giá đối phương chỉ trong bảy giây gặp gỡ đầu tiên và 93% thông điệp được chuyể...
read more