Cú Hích – Cuốn Sách Tạo Nên Sự Khác Biệt – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Cú Hích – Cuốn Sách Tạo Nên Sự Khác Biệt – Ebook ( EPUB/ MOBI/ PDF)

Các tác giả cho thấy bằng cách tìm hiểu suy nghĩ của người khác, chúng ta có thể thiết kế các môi trường lựa chọn giúp họ dễ dàng tìm được những gì tốt nhất cho mình. Sử dụng nhiều ví dụ sống động từ những mặt quan trọng nhất trong đời sống, Thaler và Sunstein cho ...
read more