Bí Quyết Quản Người – Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Trong Cuộc Sống – Tạ Ngọc Ái

Bí Quyết Quản Người – Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Trong Cuộc Sống – Tạ Ngọc Ái

"Bí quyết quản người" là cuốn sách thuộc tủ sách kiến thức xã hội giới thiệu những bí quyết quản lý con người một cách khoa học, thực tiễn và hiệu quả. Với nội dung phong phú, văn phong giản dị, dễ hiểu, giàu tính thông tin tri thức, cuốn sách thực sự là cuốn cẩm na...
read more