Biết Bơi Sau 10 Buổi Tập – Phi Trọng Hanh

Biết Bơi Sau 10 Buổi Tập – Phi Trọng Hanh

Biết Bơi Sau 10 Buổi Tập – Phi Trọng Hanh Mục Lục Lời nói đầu Những điều cần biết cho các buổi tập bơi Những bài tập cho các em mới tập bơi Dạy trẻ tập bơi như thế nào? Mười...
read more
Dạy Trẻ Tập Bơi – Alis Mark

Dạy Trẻ Tập Bơi – Alis Mark

Cuốn sách “Dạy trẻ tập bơi” cung cấp nhiều lời khuyên cho luyện tập thực tế là các biện pháp áp dụng nhằm đảm bảo tính ổn định của kỹ thuật. Cuốn sách đưa ra hình thức học tập và rèn luyện...
read more