Cấu trúc và ứng dụng của điện tử công suất trong thực tế

Cấu trúc và ứng dụng của điện tử công suất trong thực tế

Điện tử công suất là môn học nghiên cứu quá trình biến đổi, điều khiển các đại lượng đặc trưng năng lượng điện cho phù hợp với tải như: Dạng điện áp và dòng điện (một chiều DC và xoay chiều AC), hình dạng điện áp dòng điện (sin, không sin tuần hoàn, xung), Gi...
read more